Nature crisis versus climate crisis? Trade-offs within sustainability

Foto: Colourbox

Naturkrise mot klimakrise? Avveininger innen bærekraft

Understanding the big picture of sustainability is a challenging task. While solutions to many problems seem obvious when examined in isolation, upon closer examination we realize that there are tensions between different sustainability goals. Professor Katja Enberg and Professor Øyvind Fiksen, vice dean for UiB’s ocean investment, introduce the debate.

Om møtet (will be held in Norwegian)

Å forstå det store bildet av bærekraft er en utfordrende oppgave. Mens løsninger på mange problemer virker åpenbare når de undersøkes isolert, innser vi med nærmere undersøkelse at det er spenninger mellom ulike bærekraftsmål. I verste fall står en bærekraftsløsning i veien for en annen, og tvinger oss til å eksplisitt vurdere bærekraftavveininger.

I dette møtet vil professor Katja Enberg, leder for Future Fisheries-prosjektet ved Institutt for biovitenskap, UiB, og professor Øyvind Fiksen, visedekan for UiBs havsatsing, diskutere slike bærekraftavveininger i norsk sammenheng, med et særlig fokus på sammenhengen mellom biologisk mangfold, matsystemer og matsikkerhet. Møtet vil ha en samtaleform, hvor korte innledende presentasjoner etterfølges av en dialog mellom innledere og publikum.

Det blir lett servering utenfor auditoriet fra kl. 16.00. 

Møtet er åpent for alle, og starter 16.30 tirsdag 9. april i Auditorium 2 i Realfagbygget, Allegaten 41.

Arrangører: NTVATekna Bergen og Academia Europaea Bergen.

 

Kristin Bakken

 

Senior Adviser

University of Bergen, Marine Strategic Area

http://www.uib.no/en/marine

 

Telephone

+47 98419420

 

Email

Kristin.bakken@uib.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *