Mon 6 May, NFR. Dialogue meeting on the establishment of a European innovation network for water, marine and maritime ecosystems and sectors

The Research Council, Innovation Norway and the Directorate for Higher Education and Skills invite to a dialogue meeting in connection with The European Institute for Innovation and Technology (EIT) planning to announce a new Knowledge and Innovation Community (KIC) with the theme of water, marine and maritime sectors and ecosystems. The announcement is planned for the first quarter of 2025.

Dato og tid: Mandag 6. mai kl 10.00-13.00 (lunsj blir servert)

Sted: Forskningsrådets møtesenter, Lysaker

Program og påmelding (både in-person og on-line): Dialogmøte om etablering av europeisk innovasjonsnettverk for vann, marine og maritime økosystemer og sektorer (forskningsradet.no)

EIT vil etablere sitt 10.  kunnskaps – og innovasjonsnettverk med tema vann, marine og maritime sektorer og økosystemer.  En KIC er et langsiktig nettverk blant høyere utdannings organisasjoner, forskningsinstitusjoner og næringslivet med formål å skape en bærekraftig blå og sirkulær økonomi basert på sunne ferskvann og bærekraftige marine økosystemer. For tiden dannes det konsortier på europeisk nivå, og det er viktig å diskutere på tvers av aktører i de norske økosystemene for innovasjon hva våre interesser er og hvordan vi kan posisjonere oss.

Med vennlig hilsen

Julie Christiansen

Spesialrådgiver | Internasjonalt samarbeid

 

NCP EIT

På vegne av Norges forskningsråd og Innovasjon Norges felleskontor for Horisont Europa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *