Category: UiB News

Alumnustreff – Gjensyn Jahnebakken

Only available in Norwegian language Alumnus treffet 21.mai 2022 hadde som føresetnad å samla så mange som mogeleg av dei som vart Cand. real eller Cand. scient. i åra fram til Instituttet vart flytta frå Jahnebakken 5 og til Marineholmen.…