Category: UiB News

Newsletter from UiB’s Divison of Human Resources

Norwegian language only I vedlagte nyhetsbrev fra UiBs HR-avdeling kan du lese om 30. september – Verdensdagen for psykisk helse 4. oktober – webinar, «Hva er psykisk helse? Hva er psykisk uhelse? Hverdags-valgene som styrker oss» 5. oktober – webinar,…

Newsletter September UiB Ferd

In the September newsletter from UiB Ferd, you can read about Upcoming activities Funding opportunities and other relevant events The University Library (UB) offer hands-on research support webinars Individual Career Guidance Read the newsletter

Alumnustreff – Gjensyn Jahnebakken

Only available in Norwegian language Alumnus treffet 21.mai 2022 hadde som føresetnad å samla så mange som mogeleg av dei som vart Cand. real eller Cand. scient. i åra fram til Instituttet vart flytta frå Jahnebakken 5 og til Marineholmen.…