Invitation: Open presentation meeting about benefit and risk assessment of fish in the Norwegian diet

Tirsdag 7. juni overleverer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) resultater fra en nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold til Mattilsynet.

 

Fisk inneholder næringsstoffer som er bra for helsa, men kan også inneholde miljøgifter og andre skadelige stoffer.

Hvilke konsekvenser får det hvis befolkningen fortsetter med dagens inntak av fisk, eller øker inntaket opp til helsemyndighetenes anbefalinger?

 

Nytte- og risikovurderingen er basert på systematiske kunnskapsoppsummeringer om sammenhenger mellom fisk i kosten, og helse.

 

VKM har vurdert nytte og risiko av fisk i norsk kosthold to ganger tidligere, i 2006 og i 2014. Bakgrunnen for at Mattilsynet har bedt om en ny vurdering, er at det er kommet nye relevante data. Mattilsynet skal bruke nytte- og risikovurderingen til å oppdatere råd og advarsler om fisk til den norske befolkningen.

 

Her er lenke til oppdraget.

 

Tid: 7. juni kl. 13.00 – 14.30

Sted: Auditoriet “Fabrikken”, Sundtkvartalet, Lakkegata 53, Oslo

Påmelding: Klikk på denne lenken og fyll ut skjemaet. Påmeldingsfrist er torsdag 2. juni.

 

Program:

  • Velkommen ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø
  • Om bakgrunnen for oppdraget v/Ingunn Midttun Godal, adm. direktør i Mattilsynet
  • Om VKM og arbeidet med rapporten v/Harald Gjein, direktør i VKM
  • Resultater og konklusjoner v/ professor Lene Frost Andersen, faglig leder av arbeidet, og nestleder i VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
  • Spørsmål fra salen til deltakerne

For media blir det også mulighet for separate intervjuer i etterkant av overleveringsmøtet. Vi legger også opp til digital overføring av møtet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *