Update on the ongoing work related to the Department’s economy. 30.9.2022

Vector collection of colorful flat business and finance icons. Design elements for mobile and web applications.

Norwegian language only

Fra og med denne uken vil vi ha en fast spalte med korte oppdateringer om økonomiarbeidet.

Orientering i Forhandlingsutvalget i uke 38

 • Ørjan, Elisabeth og Julie var invitert til forhandlingsutvalget, et møtepunkt for representanter for fagforeningene og universitetsledelsen.
 • Vi orienterte om den økonomiske situasjonen og hvordan vi jobber med det, også om vår pågående arealreduksjon.
 • Forhandlingsutvalget (FU) | Ansattsider | UiB

 

Møte i arbeidsgruppen for bærekraftig økonomi uke 39

 • Fokus på inntekter og kostnader knyttet til undervisning.
 • Vi planlegger en kartlegging av kostnader og arbeidstid for emnene våre

 

Areal

 • Dialog og planleggingsmøter med noen faggrupper, for å bistå med nødvendige avklaringer og flytteprosesser
 • Dialog med Eiendomsavdelingen (EIA) om mindre ombygginger ved behov
 • Arealene vi har sagt opp skal være fraflyttet innen 02.12.2022.

 

Stillingsstopp

 • Stillingsstoppen omhandler i prinsippet alle stillinger
 • Bare i spesielle tilfeller vil det være mulig å diskutere unntak
 • Det er viktig at vi undersøker og gjør oss kjent med intern kapasitet innad på BIO

 

Uttak av ferie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *