Begrensninger i overføring av ferie

Kjære alle, dette er en påminnelse om at det er innført begrensninger i muligheten til overføring av ferie.

Som dere er kjent med, er vi i en periode med kostnadskutt. En av kostnadspostene som er gjennomgått er kostnaden som instituttet belastes for uavviklet ferie og fleksitid. All uavviklet ferie og fleksitid synliggjøres som en kostnad i budsjettet vårt.

Instituttet vil på grunn av dette ikke tillate overføring av ferie til 2023. Tidligere overført ferie må også avvikles i inneværende år.

Det kan kun unntaksvis avtales overføring av ferie, og dette begrenser seg til ferie man ikke får avviklet på bakgrunn av sykemelding eller sykefravær. Dette avtales direkte med administrasjonssjef, som godkjenner ferieoverføring i Selvbetjeningsportalen.

Vi gir foreløpig ingen føringer på uttak av fleksitid ut over UiBs generelle retningslinjer.

Dette påvirker selvsagt mange av oss, og jeg beklager at vi ikke har muligheten til å gi den fleksibiliteten som tidligere har vært naturlig for mange å planlegge med.

Jeg ber om at alle sjekker at dere har registrert sommerferien, og også legger en plan for gjenværende feriedager i selvbetjeningsportalen (DFØ), slik at dere ikke mister feriedager.

 

Beste  hilsen Julie

******

Julie Stavnes

Administrasjonssjef

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *