NFR Applicant Webinars for EU Mission: A Soil Deal for Europe

This content is only available in Norwegian (below)

NFR ønsker alle interessenter velkommen til å bli oppdatert ved å delta på jordhelse-søkerwebinarene i november og desember.

 

Samfunnsoppdraget om jordhelse skal åpne sin neste utlysning allerede i januar. Med dette inviterer NFR alle til å melde seg på webinaret i to deler:

  • den første delen arrangeres 11. november og vil først og fremst belyse kommende utlysninger knyttet til forskning og innovasjon.
  • den andre delen vil foregå den 13. desember og vil ha mer fokus på “Living Labs”.

Det åpnes for spørsmål og svar på slutten av hver ‘episode’.

 

Mer informasjon finner dere på Forskningsrådets arrangementssider:

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/sokerwebinar-samfunnsoppdrag-jordhelse-i-horisont-europa-11-nov/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *