Horizon Europe Infor Day – Cluster 6 2023 Calls: Save the date

This content is only available in Norwegian (below)

Det planlegges digitale EU infodager for 2023-utlysningene under Horisont Europa klynge 6. Tentative datoer er 13.-14. desember 2022, og vi anbefaler å holde av disse dagene.

På infodagene vil du få inngående informasjon om de enkelte topics som lyses ut for 2023 og ha mulighet til å stille spørsmål.

 

EU-kommisjonen vil trolig 14. november legge ut påmeldingslenke og arrangementssiden med informasjon på nettsiden for Horisont Europa infodagene:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-europe-info-days_en

 

Vi oppfordrer til å følge med på denne siden.

 

Nyheter og oppdateringer vil også deles på sosiale medier via #CL6INFODAY @EUgreenresearch & @EUScienceInnov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *