Trond Mohn Foundation and the UIB jointly announce a Research Program for Translational Research in Epidemiology

This content is only available in Norwegian (below)

More information in English is available here:

Utlysningsteksten TRACE.pdf (uib.no)

Trond Mohn Stiftelse ønsker å støtte opp om forskningsaktiviteten ved senteret og har satt av 18 MNOK til å støtte 5 -7 prosjektsøknader.

 

UiBs forskermiljøer inviteres til å sende inn søknader i en to-trinns prosess. I første trinn sendes det inn korte søknader til styringsgruppen for TRACE. En ekstern komite er oppnevnt for å evaluere søknadene. 5 -7 søknader inviteres til å sende inn søknad til runde 2.

 

Alle maler og detaljer om utlysningen finnes på denne nettsiden:

https://w3.uib.no/nb/med/156974/senter-translasjonell-epidemiologi-trace-utlysning

 

Fakultetets støttebrev og egenandeler

Prosjektsøknader med PI ansatt ved fakultetet:

TMS gir 3- 6 mill i støtte per prosjekt (for en prosjektperiode på 3 – 4 år). Det er et krav at UiB bidrar med tilsvarende beløp. Fakultetet vil bidra med en PhD-stilling til alle prosjekt ledet fra MN som blir innvilget.

 

Søknader koordinert fra fakultetet skal vedlegges støttebrev signert av dekan. Brevet skal inneholde beskrivelse av egenandel fra både institutt og fakultet.

 

Prosjekter med PI ansatt ved annet fakultet:

Søknader der våre fagmiljø er med som partner skal også legge ved et støttebrev signert av dekan. For disse prosjektsøknadene vil fakultetet vurdere eventuell støtte basert på størrelse/andel til MN.

 

For å få en god prosess på dette, er det viktig at fakultetet informeres om søknader før frist og senest innen tirsdag 8 november 2022.

 

Merk at fase 1 søknadene også skal inkludere et støttebrev fra leder av TRACE-styret,

prodekan ved MED Marit Bakke

 

Instituttene har selv ansvar for å sende egne søknader på epost til Ramune Midttveit

(Ramune.Midttveit@uib.no) innen 15.11.2022 kl. 12:00.

 

Send epost til sjoukje.kuipers@uib.no innen 4 november hvis du tenker å søke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *