News from uib.no. New report: Eat more small fish!

Småfisk på et marked i det vestafrikanske landet Ghana. Foto/ill.: Ragnhild Overå, UiB

A new report from the UN’s Food and Agriculture Organization states that small fish are an underestimated source of nutrition and can contribute to solving challenges related to food security globally. The conclusion is that the world must eat more nutritious food – and one of the answers is small fish.

Professors Jeppe Kolding from the Department of Biosciences (BIO) and Ragnhild Overå from the Department of Geography have, through the long-standing research project SmallFishFood, researched small fish with partners from all over the world. The two have also contributed to the new report “Small fish for food security and nutrition” from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Read the whole story at uib.no [Norwegian language]

Småfisk på et marked i det vestafrikanske landet Ghana. Foto/ill.: Ragnhild Overå, UiB

I en ny rapport fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk slås det fast at småfisk er en undervurdert kilde til ernæring og kan bidra til å løse utfordringer knyttet til matsikkerhet globalt. Konklusjonen er at verden må spise mer næringsrikt – og da er et av svarene småfisk.

Professorene Jeppe Kolding fra Institutt for biovitenskap (BIO) og Ragnhild Overå fra Institutt for geografi har gjennom det mangeårige forskningsprosjektet SmallFishFood lenge forsket på småfisk med partnere fra hele verden. De to har også bidratt til den nye rapporten «Small fish for food security and nutrition» fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Les hele saken på uib.no

Småfisk på et marked i det vestafrikanske landet Ghana. Foto/ill.: Ragnhild Overå, UiB

I en ny rapport fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk slås det fast at småfisk er en undervurdert kilde til ernæring og kan bidra til å løse utfordringer knyttet til matsikkerhet globalt. Konklusjonen er at verden må spise mer næringsrikt – og da er et av svarene småfisk.

Professorene Jeppe Kolding fra Institutt for biovitenskap (BIO) og Ragnhild Overå fra Institutt for geografi har gjennom det mangeårige forskningsprosjektet SmallFishFood lenge forsket på småfisk med partnere fra hele verden. De to har også bidratt til den nye rapporten «Small fish for food security and nutrition» fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Les hele saken på uib.no

 

Du kan også høre et intervju med Jeppe Kolding om denne saken på NRK HOrdaland:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/sesong/202311/DKHO01022623

For å finne intervjuet må du scrolle på tidslinjen nederst.

  • Første del av intervjuet: 1:52:52
  • Andre del av intervjuet: 02.0118

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *