Welcome to the NOKUT-conference 2024: Kvalitet i klemme?

[Norwegian language]

Hei,

NOKUT inviterer til konferanse 8. februar 2024, og nå er påmeldingen i gang.

 

Tema for konferansen er hvordan høyskoler, universiteter og norske myndigheter jobber med utdanningskvalitet, og hva som kan gjøres for å legge bedre til rette for kvalitetsutvikling.

Tid og sted: 8. februar 2024, Hotell Bristol

Lenke til program og påmelding: https://www.nokut.no/konferansen2024

Du får høre fra blant andre forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch, riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og professor Jeroen Huismann fra Ghent University, i tillegg til ledere og fagmiljø ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.

Velkommen til en spennende dag hvor utdanningskvalitet og utvikling har hovedrollen.

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

 

Kristian Bergh

Kommunikasjonsrådgiver / prosjektleder NOKUT-konferansen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Tlf: (+47) 408 53 559

Følg oss på Twitter: @nokut_no

Følg oss på Facebook: @NOKUT.no

Hør vår podcast om høyere utdanning: Nokut-podden

www.nokut.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *