CONSULTATION – PROPOSAL TO AMEND REGULATIONS ON THE OPERATION OF AQUACULTURE FACILITIES § 28 – CLEANER FISH

[Norwegian language]

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet ut forslag til endring av forskrift 17.juni 2008 nr 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften). Forslaget til endringer gjelder bestemmelse om rensefisk i § 28.

Dere finner høringsdokumentene her:

Regelverksutvikling | Mattilsynet

Høringssvar kan sendes inn via Mattilsynets nettside her:

Rensefisk, endring av akvakulturdriftsforskriften § 28 (mattilsynet.no)

Alle høringssvar vil bli offentliggjort.

Høringsfrist: 21. juni 2024

Med vennlig hilsen
Kristin Vassbotten
seniorrådgiver
Mattilsynet, hovedkontoret, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd
Telefon: 90052228 / Skype 22778698
Besøksadresse: Basen, Thormøhlens gate 49 A, 5006 BERGEN
Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
E-post: postmottak@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *