26. september. Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?

Digitalt frokostseminar mandag 26.september på Zoom kl.0830-1000

Arbeidsmiljø – Læringsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

26.september arrangerer vi høstens første frokostseminar. Utdanning er en av kjerneoppgavene til universitetet. God utdanning og god læring fordrer et godt læringsmiljø. I læring, undervisning, veiledning og vurdering av studentene er mange ansattgrupper involvert. De siste årene har det vært stort fokus på nye undervisnings- og vurderingsformer i akademia. Spesielt under koronapandemien så vi framveksten av nye digitale undervisningsformer som er og kommer til å bli en viktig del av læringsfeltet.

Dette er et skjæringsfelt der læringsmiljø og arbeidsmiljø møtes. Vi stiller spørsmålet om læringsmiljø og arbeidsmiljø er to sider av samme sak?

Vi har invitert professor/visedekan for utdanning Sigrunn Eliassen fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, avdelingsdirektør Christen Solheim ved Studieadministrativ avdeling og rådgiver og gruppekoordinator for Læringsmiljø Mia Milde Infomedia vil bidra med erfaringer fra praktisk samarbeid mellom ansatte, studenter og ansatte i mediabransjen

 

Seminaret arrangeres digitalt mandag 26.september kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

 

Påmelding innen arbeidsdagens slutt fredag den 23.september.  

 

Møteledere:

June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og

Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

 

Velkommen!

Vernetjenesten ved UiB
E-post: UHVO@uib.no
Telefon: 55 58 30 60

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *