EMBRC EU – AQUAEXCEL3.0: Transnational Acces (TNA) call

EMBRC EU har sluttet seg til prosjektet AQUAEXCEL3.0s Transnational Access (TNA) program, og tilfører prosjektet tilgang til 40 marine stasjoner og institutt i åtte land. Både Espegrend marinbiologiske stasjon og LiceLab ved BIO er blant forskningsinfrastrukturene som tilbys.

Utlysningen er både en mulighet for deg å søke midler for tilgang til gode forskningsfasiliteter i Europa, men også for ditt nettverk å søke midler for å komme til Bergen og BIO-fasiliteter!

Det er løpende søknadsfrist helt til oktober 2025, eller til midlene er fordelt.

Ler mer her:

https://www.embrc.eu/newsroom/calls/joint-call-new-aquaculture-opportunities-aquaexcel30-and-embrc

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *