Category: Nyheter fra BIO

Sekvenslaben er stengt i 2-3 uker

  Sekvenseringslaben vil dessverre fortsatt være stengt i anslagsvis 2-3 uker, til ca. 20. september. Gyri Teien Haugland kan kontaktes dersom noen trenger informasjon om alternative raske og rimelige løsninger.

Vellykket ConFect symposium 22-23 august

Møtet samlet forskere som bruker både kvantitative og eksperimentelle metoder innen virus økologi og evolusjon fra verden rundt (New Zealand and New Caledonia inkludert😊), og det ble et svært vellykket møte med rom for gode diskusjoner.

Hilsen fra instituttet 25.08.2023

Hei dere, Opptakstallene til våre masterstudier og 5-årlige masterløp er klare. For Fiskehelse og Havbruk fyller vi rammene og det er veldig bra. Disse to studieprogrammene har minst to søkere per studieplass og det danner jo et godt utgangspunkt. For…

Ny medarbeider: Vetle Holen

Hei! Jeg er Vetle og er den nye lærlingen i BIO. Jeg sitter i Ekspedisjonen sammen med Jarle, hvor jeg lærer mye nytt hver dag. Jeg kan hjelpe med en del odd jobs, om det er noe jeg evt ikke…