Category: UiB News

UiB Ferd Newsletter for August 2023

The UiB Ferd newsletter contains information about upcoming activities and courses under the auspices of the career centre. Sometimes it will also include other information that is relevant to the further career for early stage researchers. https://ekstern.filer.uib.no/bio/Informasjon/2023/UiB_Ferd_Newsletter_August_2023.pdf

Two UiB calls with deadlines in September and October

Norwegian language Utlysning av midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid 2023 – UiBs Humaniorastrategi søknadsfrist 29. september 2023 Retningslinjer Søknadsskjema Sluttrapport Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen Globale samfunnsutfordringer 2023 søknadsfrist 2. oktober 2023

Personal promotion to Professor 2023

Eligible candidates may now submit applications for personal promotion to professor. Application deadline: 15. september 2023. Please find further info and application form here:   Personal promotion to Professor | Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | UiB