Økonomiarbeid ved BIO. Siste nytt 7.10.2022

Foto: Colourbox

Ny controller for BIO

Kristina Hanson er nyansatt økonom på fakultetet og skal være instituttets primærkontakt. Hun er for tiden under opplæring av Kjersti Sagosen, som fremdeles har ansvaret og er kontaktperson.

Kristina Havås Hanson | Universitetet i Bergen (uib.no)

Dere kan alltid finne en oversikt over økonomimedarbeidere og øvrig administrativt personale og ledelse her:

https://www.uib.no/nb/bio/52594/kontakt-oss-hvem-gj%C3%B8r-hva#-konomi

 

Emneregnskap

Det er besluttet av instituttleder at det skal utarbeides et emneregnskap/-budsjett for alle instituttets undervisningsemner.  Emneregnskapet skal gi en oversikt over arbeidsinnsats/lærerbehov (målt i antall lærertimer) og andre kostnader for kurset og være til hjelp i planlegging av undervisning og fordeling av undervisningsressurser.  Første planleggingsmøte med Anne Bjune, Ørjan og Julie finner sted i uke 41. I møtet skal vi lage en struktur og skjema for regnskapet, og planlegge for en pilot-test før jul.

 

Areal

Rydding og tilpasninger pågår ulike steder og i den sammenheng gjennomfører vi direkte avklaringer og planleggingsmøter med noen grupper.

 

Oppfølging pliktarbeid

Nye retningslinjer for bruk av pliktarbeid for stipendiater ble presentert i bionytt i uke 39.  I tiden fremover vil vi ha fokus på oppfølging av retningslinjene for nye stipendiater.

 

Møte i arbeidsgruppen for bærekraftig økonomi

I nyhetsbrevet for uke 5 orienterte Ørjan om at dekanus har oppnevnt en arbeidsgruppe og en styringsgruppe som skal ha hånd om arbeidet med å rette opp instituttets økonomi.

Arbeidsgruppen består av leder for fakultetets økonomiseksjon Trine Gravdal Lie, professor Dag Aksnes, instituttleder Ørjan Totland og administrasjonssjef Julie Stavnes.  Neste møte i arbeidsgruppen er planlagt 20. oktober.

Neste møte i styringsgruppen er planlagt til 15. november.  I styringsgruppen er det nå også oppnevnt en ansattrepresentant – Guttorm Alendal, i tillegg til dekanus og fakultetsdirektør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *