Nyhetsbrevet i nytt format

Hei,

som dere ser er nyhetsbrevet nå overført til bloggformat.  Vi ber om litt tålmodighet i den forbindelse i den forbindelse, det kreves litt prøving og feiling i oppstartfasen.  Kom gjerne med konstruktive tilbakemeldinger!

Nyhetsbrevet vil være kontinuerlig tilgjengelig på denne adressen: https://bionytt.w.uib.no/

Tidligere utgaver finner dere som før her: https://www.uib.no/bio/111576/nyhetsbrev-fra-bio

Stoff til nyhetsbrevet eller henvendelser til redaksjonen sendes til: bionytt@bio.uib.no