Hilsen fra instituttet – 09.09.2022

Det er fortsatt sommer og «strålende» vær, men vi er på vei mot «mørkere tider». Det som vil gjøre kommende vinter ekstra mørk er den økonomiske situasjonen ved BIO. De fleste har vel registrert både frustrasjon og oppgitthet hos kolleger, – stillinger blir ikke besatt, arealene skrumper inn, og det er knapt penger til å gjennomføre obligatorisk undervisning. Studenter kommer imidlertid i en jevn strøm til BIO selv om det er registrert en svak nedgang etter Coronatiden.

BIO arbeider med å sluttføre en strategiplan for kommende år, men på grunn av den økonomiske situasjonen til instituttet må planen for de kommende fem år fokusere på nedskjæringer. Kanskje må vi vente i opptil «syv lange år» før BIO er i budsjettbalanse, og en igjen kan ansette fremtidens forskere og sette av midler til god undervisning og forskning. Det vil med andre ord si at de prioriteringer kan gjennomføres i kommende år vil i hovedsak være en konsekvens av pensjoneringer i staben ved BIO.

Kan BIO opprettholde alle fagområdene som er ved instituttet eller må noen studieretninger utgå? I strategiplanen legges det ikke opp til nedlegging av noen av de eksisterende fagområdene, men dette vil sannsynligvis tvinge seg frem som et resultat av den økonomiske situasjonen. Det synes lite sannsynlig at BIO vil få ekstra bevilginger i de kommende år, og konsekvensen vil kunne bli en situasjon hvor tilfeldigheter bestemmer den faglige retningen ved BIO.

På tross av mangel på penger til forskning, masteroppgaver, og stipendiater ved BIO er det heldigvis en rekke forskere som har prosjekter finansiert av NFR, FHF og fra andre kilder. Konkurransen om nye forskningsprosjekter tilsier imidlertid at eksterne midler neppe vil kunne redde BIO ut av dagens situasjon. Når professorer pensjoneres vil det dessuten være færre som kan søke om slike midler i de kommende årene mens vi venter på et budsjett i balanse. For mitt fagområde, Fiskehelse, mister vi forskere på grunn av porsjoneringer samtidig som konkurrerende miljøer i både nord og øst lyser ut nye stillinger innen dette fagområdet. Dette vil øke konkurranse om de midlene som er søkbare innen fiskehelse. De ansatte på profesjonsstudiet i Fiskehelse er bekymret for om det i kommende år vil være mulig å kunne tilby obligatorisk undervisning og veiledning på masteroppgaver. Profesjonsstudiet fører frem til lisens som Fiskehelsebiolog med reseptrett og studentene tas opp til hele studiet (5 år) fra dag en. Det er med andre ord ikke mulig å fjerne elementer i studieplanen uten at det vil kunne ha konsekvenser for de ferdig utdannede fiskehelsebiologenes rett til å arbeide som praktiserende biologer i oppdrettsnæringen. Dette studiet forutsetter en forutsigbarhet som det er bli vanskelig å se at BIO har økonomi til å gi i de kommende årene.

Det som er sikkert er at vi går mot lysere tider etter nyttår, – våren kommer, men det er vel naivt å tro at BIO går mot lysere tider i de kommende år?

 

Are Nylund

Leder for Faggruppe fiskehelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *