Utlysning av forskningsmidler fra Dyrevernalliansens forskningsfond

Fondets formål er å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser. I 2022 vil det bli utdelt inntil 1.500.000 kroner. I år er det også en egen utlysning på 720.000 kr for forskning rettet mot dyrevelferd for villfisk.

Vi vil med dette invitere vitenskapelig ansatte og studenter hos dere til å søke om midler.

 

Vi prioriterer prosjekter som angår dyr i intensivt landbruk, fiskeoppdrett og dyreforsøk. I år er vi spesielt interessert i søknader som gjelder:

 

– Praktiske dyrevelferdstiltak for oppdrettslaks, kylling, verpehøns og gris, og økonomiske aspekter ved disse tiltakene

– For kylling og verpehøns: vinterhage

– For gris: fjøsløsninger som gir tilgang til uteareal

 

Søknadsfristen er 20. september 2022.

 

Vi håper at dere vil formidle utlysningen på deres hjemmesider, intranett og egne sosiale medier!

 

Les mer og finn søknadskriterier: https://dyrevern.no/dyrevern/sok-midler-fra-dyrevernalliansens-forskningsfond/

 

 

 

Vennlig hilsen

 

Live Kleveland // Kommunikasjonsleder // Jurist

Tlf. 22 20 16 50 // Mob. 906 85 738

Dyrevernalliansen // www.dyrevern.no

Brenneriveien 7, 0182 Oslo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *