Author: vehol3079

HMS-handlingsplan for MN fakultetet 2024-2026 – høring

Universitetsstyret godkjente i september utkastet til ny HMS-handlingsplan 2023-2026 for Universitetet i Bergen. Ved det Det matematisk- naturvitenskapelige (MN) fakultetet ble det pekt ut en arbeidsgruppe som skulle lage MN-fakultetets versjon basert på UiB sin sentrale plan.

Pint of Science Bergen is Recruiting Volunteers

Dear All, My name is Inés, and I serve as the Bergen city coordinator for Pint of Science in Norway. We are recruiting volunteers to help us find speakers and organise the next festival. You can find more information about…

Popvit i biblioteket!

Lagrer naturen i Bergen mer karbon enn andre steder i landet? Tid og sted 02.11.2023 – 14.15–15.00, Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag, Realfagsbygget Biologistudentene Hanna Sannes, Sofie Klem, Gina Barry, Vilde Engelsen og Tor Værøy med flere har utforsket karbonlagringspotensialet i…