Category: Utlysninger

EU – Open Mission Ocean funding calls

There are a number of open funding calls specifically covering different aspects of the Mission: Restore our Ocean and Waters, all of which have a deadline of 27 September 2022. These calls cover topics including: European Blue Parks Waste-free European…

Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan…