Utlysning av såkornmidlar for å styrkje praksis og partnarskap i lektorutdanninga

Lektorsenteret lyser i 2024 ut såkornmidler som kan brukes til aktiviteter som bidrar til at redesign av lektorutdanningen styrker praksis og samarbeidet med praksisfeltet.

Midlene skal stimulere til nye tiltak som kan bidra til å utvikle partnerskap mellom UiB og praksisfeltet og som kan styrke sammenhengen mellom praksis, profesjonsfag og disiplinfag i lektorutdanningen.

Utvikling av kampusdager og arbeid med didaktisk/pedagogisk bruk av KI i skolefagene vil bli prioritert.

Vedlagt følger søknadskriterier.

Søknadsfrist er 2. mai og svar vil bli gitt innen 16. mai.

 

Vennlig hilsen

Endre Otto Brunstad
Faglig leder

Ranveig Lote
seksjonssjef

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *