Category: Nyheter fra MatNat

HMS-handlingsplan for MN fakultetet 2024-2026 – høring

Universitetsstyret godkjente i september utkastet til ny HMS-handlingsplan 2023-2026 for Universitetet i Bergen. Ved det Det matematisk- naturvitenskapelige (MN) fakultetet ble det pekt ut en arbeidsgruppe som skulle lage MN-fakultetets versjon basert på UiB sin sentrale plan.

Høring: Endring av fakultetsnavn

Dekanatet ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet har igangsatt en prosess for å vurdere en mulig endring av fakultetets navn.  Nå er saken sendt til høring til alle fakultetets institutter, Michael Sars-senteret og Realistutvalget: Høring: Endring av fakultetsnavn – brev fra…

Nyhetssak fra uib.no/matnat: Lærer andre å redde verden

Professor Katja Enberg er gruppeleder for fiskeri- og marinbiologi ved Universitetet i Bergen. Hun har i lengre tid jobbet med bærekraftig bruk av havets fiskeressurser. Sommeren 2022 underviste hun 86 studenter i bærekraft, seilende over Stillehavet med Statsraad Lehmkuhl. Les…

Fra seilas til forskningsartikkel – nyhetssak fra MatNat

«Teaching sustainability at the high sea: the “One Ocean Expedition”» er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet Sustainability Science. Artikkelen deler erfaringer fra UiB-sommerkurset «SDG 200 Ocean-Climate-Society» på seilasens første etappe over Stillehavet.