Month: april 2022

Presentasjon av kandidater til instituttrådsvalget

Det skal gjennomføres suppleringsvalg til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling) og D (studenter) for perioden 2022-2023. Informasjon om de nominerte kandidatene er nå publisert på instituttets valgside.

Brannvern

Vi hadde en vellykket brannøvelse for A&B-blokken torsdag i denne uken. Informasjon om brannsikkerhet finnes i BIO sin Brannbok  og i HMS-portalen Her finner dere oversikt over alle plassansvarlige ved BIO

UiB tidleg idé

Vi minner om at det er mogleg å søke støtte til avklaring av innovasjonsidear i ein tidleg fase gjennom UiB tidleg idé. Maksimal støtte for denne ordninga er 25 000 kr, og målet er å få gode idear modne nok til…

Invitasjon til Christiekonferansen 26. april 2022

Kjære alle studenter og kolleger, Tirsdag 26.april arrangeres Christiekonferansen for ellevte gang ved Universitetet i Bergen.   Årets tema er «Skeiv identitet som politisk valuta» og vi spør: Hvilke erfaringer har samfunns-, kultur- og næringsliv i Norge med LHBT-politikk? Er…

Ny medarbeider – Peter Manning

My name is Pete Manning and I’ve recently started as an Associate Professor in Global Change Ecology here at Biological Sciences. My position is linked to the Centre for Sustainable Area Management (CESAM) initiative.