13. september. Strategi 2023-2030 – Oppstartsmøte med dekan Gunn Mangerud

Young Owl flies on a background of blue sky.  Foto: UiB

12.00-13.00

Stort auditorium

Universitetet i Bergen er nå godt i gang med forberedelsene for utarbeidelse av ny strategi for perioden 2023-2030 (se www.uib.no/strategi). Denne høsten starter også MN-fakultetet sitt arbeid med strategi for 2023-2030, en prosess som vil være tett koblet til ambisjonene for vårt store arealutviklingsprosjekt Nygårdshøyden Sør.  Dekanen besøker nå alle institutter for å få tanker og innspill om hva som er strategisk viktig for oss.  Vi håper flest mulig vil komme og benytter muligheten til å komme med gode innspill. Velkommen!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *