Hilsen fra instituttet – 16.09.2022

Foto: Eivind Senneset, UiB

Vi er godt i gang med høstsemesteret og det jobbes veldig bra, i utfordrende tider. Jeg vil berømme dere alle for stor innsats, både på undervisnings- og forskningssiden.

Jeg vil gjerne trekke frem resultatene fra Forskningsrådet.  Som tidligere nevnt fikk Anders Goksøyr prosjekt som koordinator for prosjektet Marma-Detox. I tillegg er han og miljøtoksikologi partner på to andre prosjekter. Det må jeg virkelig si er god uttelling og veldig fortjent. Gratulerer veldig mye til Anders, Odd Andre og de andre på miljøtoks.

Sushma Grellscheid fikk også prosjekt som koordinator gjennom FRIPRO. Det er fantastisk gledelig. Og før sommeren fikk Alicia Barraclough tildelt samarbeidsprosjektet ACTIONABLE som koordinator. I tillegg har Øystein Varpe og Anita Rønneseth begge fått tildeling som partnere på hver sine prosjekt. Vi gratulerer alle så masse.

Vi står midt oppe i en utfordrende og høyst nødvendig arealreduksjonsprosess. Jeg vil gi skryt og takke alle teknikerne som har gjort en veldig god innsats i forbindelse med rydding og flytting. De er virkelig løsningsorienterte og positive. Jeg vet at deres bidrag her samtidig medfører at de ikke har full kapasitet til å følge opp alle andre arbeidsoppgaver de har like godt som normalt. Vi alle skal være takknemlige og vise forståelse for at de ikke da har mulighet til å levere helt punktlig på en del andre oppgaver. Tusen takk til teknikerne som bidrar så betydningsfullt i prosessen.

Apropos flytting: jeg forstår at det er en del frustrasjon i denne situasjonen der vi er litt i limbo i forhold til hva som skjer og når det skal skje. Det vi vet med sikkerhet er at de arealene vi har sagt opp, er sagt opp med frist for utflytting den 02. desember. Men vi har dessverre fremdeles en del uavklarte situasjoner, bl.a. med når eventuelle eksterne leietagere kan flytte inn, og det påvirker vår egen evne til å ta beslutninger for hvor og når vi skal flytte våre fagmiljø. Vi kommer tilbake med mer spesifikk informasjon så tidlig som mulig i løpet av de neste ukene. Takk for tålmodigheten. Dette har virkelig ikke gått så hurtig som jeg signalisere da vi startet prosessen. Det er bare å beklage, og skyldes hovedsakelig at det ikke er bare oss på BIO som er involvert i dette. I tillegg er det selvsagt slik at noen fagmiljø ikke er helt fornøyd med at de blir berørt. Det er også forståelig, men jeg håper vi greier å få dette til så godt som mulig i fellesskap.

På toppen av alt, arbeider vi med å implementere nye rutiner for pliktarbeid til PhD kandidatene. Faggruppeleder vil få et større ansvar i å forvalte pliktarbeidstiden innen sin gruppe og også på tvers an grupper der det er hensiktsmessig. Det er viktig at ingen emneansvarlige engasjere PhD studenter med pliktarbeid på egen hånd. Det skaper veldig mye utfordringer både for PhD studenten, for andre emneansvarlige og for BIO. Pliktarbeidet er en svært viktig ressurs for oss og vi må forvalte den på en god måte, til beste for PhD studentene, BIO og våre studenter.

Jeg ønsker dere en flott helg,

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *