Utlysning: Havforskningstiåret – Kommunikasjon og formidling

  • Søknadsfrist:  Løpende
  • Støttegrenser:  Kr 50 000-400 000
  • Antatt tilgjengelige midler:  Kr 1 150 000
  • Prosjektvarighet::1-24 måneder

Offentlig sektor, næringslivet og forskningsorganisasjoner kan søke om støtte til formidlings- og kommunikasjonsprosjekter som øker folks havforståelse og gjør det lettere å ta i bruk forskningsbasert kunnskap om havet.

Bruk av midlene skal føre til økt havforståelse, formidle forskningsbasert kunnskap og være koblet til, eller knyttet opp mot, havforskningstiåret.

Les mer: Havforskningstiåret – Kommunikasjon og formidling (forskningsradet.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *