Utlysning BIODIVERSA+ BiodivMon

Skissefrist: 9. november 2022

Søknadsfrist: 5. april 202

 

 

«Forbedret transnasjonal overvåking av biologisk mangfold og økosystemendring for vitenskap og samfunn»

Formålet med utlysningen er å støtte transnasjonale forskningsprosjekter som tar for seg ett eller flere av følgende tre temaer:

  • Tema 1 – innovasjon og harmonisering av metoder og verktøy for innsamling og behandling av overvåkingsdata på biologisk mangfold
  • Tema 2 – kunnskapshull om status, dynamikk og trender for å reversere tap av biologisk mangfold
  • Tema 3 – gjøre bruk av tilgjengelige overvåkingsdata på biologisk mangfold.

Prosjekter som kombinerer aspekter fra flere temaer oppmuntres. Prosjektene som finansieres av denne utlysningen skal gjøre oss bedre i stand til å karakterisere, forstå og rapportere om tilstanden og trendene for biologisk mangfold.

Utlysningen dekker alle miljøer – det vil si terrestriske, ferskvann og marine i og utenfor Europa.

 

Les hele utlysningen og søk på nettsiden til Biodiversa+:

https://www.biodiversa.org/2017

 

Mer info fra NFR:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/internasjonale-fellesutlysninger/biodiversa/

Vedlegg: Funding organisation eligibility rules and paperwork to complete – Norway:

https://www.forskningsradet.no/contentassets/86b0087cbf6149c6af0282f7fb2d6fe1/funding-organisation_rules_partnership-biodivmon_norway.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *