Hilsen fra instituttet – 21.04.2023

Foto: UiB/privat

Må benytte denne anledningen til å dra Jorun Egge fram i lyset – hun ble pensjonist 1. april.

BIO (og UIB) sitter da igjen uten noen vitenskapelig ansatte med kompetanse på marine mikroalger!  Skulle være unødvendig å argumentere for at dette er et viktig fagfelt som et marint universitet / institutt å må ha kompetanse på både når det gjelder undervisning og forskning så jeg håper det finnes en løsning «i overskuelig framtid».

Ett av Joruns største bidrag til BIO og UIB er mesokosmene på Marinbiologisk stasjon Espegrend. De har i 30-40 år vært sentrale i veldig mange NFR og EU prosjekter og gitt oss et stort internasjonalt nettverk. Hundrevis av forskere og studenter har opp gjennom årene vært med i mesokosmeforsøk på Espegrend og aktiviteten har vært utrolig viktig for fagmiljøet. Jeg håper Joruns exit ikke betyr at en æra for eksperimentell planktonøkologi ved UIB går mot slutten, vi må bare finne noen som kan føre arven videre. «Tante Pose» skal fortsatt være med i EU-prosjektet Aquacosm-plus til det er slutt på nyåret neste år så hun forsvinner heldigvis ikke enda. Vi feirer Jorun fredag 12. mai kl 14.

Vi nærmer oss (snart) innspurten av vårsemesteret. Eksamensspørsmål skal formuleres og besvares, masteroppgaver (ca 120 stykker!) skal skrives og lesers og alt skal karaktersettes på en rettferdig måte. Høysesong for tokt og feltarbeid nærmer seg også så det er bare å stå på videre!

 

Gunnar

***

Gunnar Bratbak

Gruppeleder, Faggruppe mikrobiologi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *