Hilsen fra instituttet 25.08.2023

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei dere,

Opptakstallene til våre masterstudier og 5-årlige masterløp er klare. For Fiskehelse og Havbruk fyller vi rammene og det er veldig bra. Disse to studieprogrammene har minst to søkere per studieplass og det danner jo et godt utgangspunkt. For master i molekylærbiologi tar vi opp litt færre studenter enn hva vi har plasser til, men på master i biologi tar opp bare litt over halvparten. Dette er ikke bra, men vi tror hovedårsaken er at vi i 2019 tok opp bare halvparten av antall plasser på vår bachelor i biologi, pga innføring av R2-matte krav dette året (kravet ble fjernet året etter). Siden vi i stor grad rekrutterer studenter fra vår egen bachelor, tror vi dette kan være en forbigående effekt. Videre ser vi at mange av våre bachelor studenter både på biologi og molekylærbiologi er forsinket, kanskje pga korona-årsaker, og at det gir grunnlag for at færre studenter er aktuelle for å søke seg til våre masterstudier. Jeg tror dette vil endre seg raskt de neste to årene og at vi snart er tilbake til de gode søkertallene vi hadde tidligere år.

Semesteret er godt i gang allerede. Selv hadde jeg gleden av å besøke feltkurset i BIO102 på Østerbø tidligere i uken. Det er helt tydelig at feltkurs er viktig for studentenes læring og faglige motivasjon. I tillegg er den sosiale komponenten særdeles viktig. Feltkurs og tokt bidrar betydelig til kvaliteten i våre utdanninger og vi må prioritere dette høyt i årene som kommer. Takk til alle kursansvarlige, assistenter og studieadministrative som bidrar inn mot våre feltkurs og tokt.

Vi skal arrangere holmeryddedag den 14. september. Dette er veldig flott at vi gjør, både for det ytre og indre miljø. Se info i dette nummeret av BIOnytt, og meld dere på. Jeg gleder meg veldig.

Vi jobber med å etablere et PhD/post doc nettverk for å styrke det faglig-sosiale miljøet på BIO. Vi starter med et kick-off party 22. september her på Marineholmen. Jeg oppfordrer alle PhD og post docs å melde seg på. Dette er viktig og bra, og jeg gleder meg til å treffe alle. Se mer info i dette nummeret av BIOnytt.

Da ønsker jeg dere alle en riktig god helg.

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *