Forskningsrådet: ERC Proposal Reading Day in Bergen 12. September

Noregs forskingsråd arrangerer «ERC søknadslesedagar» for forskarar som planlegg ein søknad til The European Research Council (ERC).

Det arrangeres 2 sesjoner i Bergen tirsdag 12. september:

På lesedagen får du høve til å sjå på søknader som har fått finansiering frå ERC, for å sjå korleis eit vellykka ERC-prosjekt kan strukturerast. Over 60 norske ERC-grantees har vore så vennlege å gi løyve til at vi kan gjere søknaden deira tilgjengeleg på lesedagen.

Viss du har spørsmål rundt ERC-søknaden din så kan du kontakte EU-rådgivar/rådgivar for ekstern-finansiering på institusjonen din, eller oss som er nasjonale kontaktpersonar for ERC (NCP´er), sjå kontaktinformasjon under. Du finn også all informasjon om søknadstypar og aktuelle utlysingar på ERCs nettsider.

Dette er ein stille lesesesjon utan program. For meir informasjon sjå påmeldingssida.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *