Hilsen fra instituttet – 25.4.2024

Instituttleder Ørjan Totland. Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei dere,

Søkertallene til BIOs studieprogram er klare. Alt i alt er dette ganske OK tall; noen er veldig gledelige og andre er lavere enn vi er komfortabel med. Profesjonsstudiet i fiskehelse har 78 søkere til 25 plasser, en oppgang fra 73 søkere i fjor. Siv.ing. i Havbruk har en nedgang fra i fjor, fra 55 til 44 søkere, til 20 plasser. Bachelor i Molekylærbiologi har 60 søkere til 40 plasser. I fjor hadde vi 68 søkere. Bachelor i Biologi har 123 søkere; det samme som i fjor. Studieprogrammet har 99 plasser. Master i Molekylærbiologi har 50 søkere, til 20 plasser. I fjor var det 57 søkere. Master i Biologi har 269 søkere, mot 177, til 53. Selvsagt skulle vi hatt enda flere søkere, spesielt til de to bachelorprogrammene. Med omlegging av finansieringssystemet i vår sektor blir det enda viktigere i framtiden å fylle de studieplassene vi har, samt å ha gode og motiverte studenter som fullfører sine studier, hos oss.

Her er enda flere tall, fra vår publisering. I 2023 oppnådde vi 236 publikasjonspoeng, mot 210 i 2022, en pen oppgang. Vi hadde til sammen 272 fagfellevurderte artikler i 2023, mot 232 i 2022. I 2023 var 33% av våre artikler i nivå-2 tidsskrift, mot 28% i 2022. Så antallet publikasjoner har gått opp, og i den grad nivå sier noe om kvalitet har jaggu også kvaliteten gått opp. Dette er supert, og det samsvarer jo også godt med evalueringen vi fikk fra EVALBIOVIT.

Jeg minner om fristen for å svare på spørreundersøkelse om informasjon og kommunikasjon, mandag 6. mai.

Jeg minner også om allmøtet den 7 mai, der det vil bli anledning til å hilse på vår kommende instituttleder.

 

Med ønske om en fin helg i godt vær.

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *