Hilsen fra instituttet 1.9.2023

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei dere,

Om nøyaktig ett år skal BIO etter planen har ny instituttleder. Da er mine to åremålsperioder over. Jeg ser fram til dette siste året og håper vi oppnår mange gode resultater og på økonomiområdet, innen forskning og eksternfinansiering og innen alle våre utdanninger, slik at den nye instituttlederen overtar et institutt som framdeles har økonomiske utfordringer (det vil vi nok ha noen år framover), men som ellers fungerer veldig bra. Selvsagt vil jeg og ledergruppen ha stor oppmerksomhet på den økonomiske situasjonen dette året og veldig mye påvirker denne, både på kort og lang sikt. Jeg mener vi nå, etter noen intense år med kostnadsreduksjon, har god kontroll på utgiftssiden. Inntektssiden er imidlertid mer utfordrende fordi den er svært avhengig av hva som skjer utenfor vår kontroll. Vi kan allikevel påvirke den, spesielt gjennom studentrekrutterting og gjennomføring, på alle nivå (inkludert PhD) og gjennom å øke volumet på eksternfinansieringen og bli enda bedre på å få kompensert våre kostnader på de eksterne prosjektene.

Vi hadde en god gjennomgang av den økonomiske situasjonen med fakultetsledelsen tidligere i uken. I møtet gikk vi blant annet gjennom status for alt det forskjellige arbeidet som er gjort for å redusere kostnader i de ulike arbeidsgruppene, deriblant med emnebudsjetteringen. Før sommeren hadde vi fokus på gjennomgang av kostnadene i høstsemesteret, og vi vil nå fokusere på emnene i vårsemesteret. De foreløpige tallene antyder at vi går i null inneværende år eller at vi kanskje greier å hente inn noe av underskuddet. Det ville være fantastisk bra jobbet av oss alle og tyder på at vi er på rett vei. Det ville også dannet et glimrende grunnlag for at vi får mange gode og kompetente søkere på stillingen som instituttleder på UiBs flotteste institutt.

Da ønsker jeg dere alle en riktig god helg i finværet. Dra på badetur, sopptur, klatre opp på et fjell eller legg deg ned i lyngen. Nyt naturen. Den gir styrke og glede.

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *