Hva skjer med biologisk mangfold i elver? Artikkel i Nature

Hva skjer med biologisk mangfold i elver? Vi har undersøkt utviklingen av biologisk mangfold i Europas elver de siste 55 årene. I studien analyserte vi trender i biologisk mangfold av insekter og andre vannlevende smådyr ved hjelp av et omfattende datasett.Vi fant at trendene i biologisk mangfold generelt var positive fra slutten av 1960-tallet, men at trendene begynte å avta rundt 2010 og flatet ut rundt 2013. Økningen i mangfold mot 2010 skyldes gode tiltak på tvers av landegrenser, for eksempel redusert sur nedbør og EUs rammedirektiv for vann. Utflatingen etter 2010 indikerer at tiltakene overskygges av intensivert menneskelig påvirkning som forsterkes av klimaendringer.

Det finnes lite forskning på verdensbasis fra ferskvann som er like omfattende: Studien ble utført i 22 land og 96 forskere deltok. Her er originalartikkelen (publisert 9. August).: Haase et al 2023. The recovery of European freshwater biodiversity has come to a halt https://www.nature.com/articles/s41586-023-06400-1 og med en editorial kommentar: https://www.nature.com/articles/d41586-023-02488-7

Gaute Velle, BIO/NORCE

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *