Nominasjon av kandidater til formidlingsprisen – frist 24. november

Gjennom formidlingsprisen på kr. 50 000,- ønsker fakultetet å synliggjøre formidlingen ved fakultetet. Prisen skal gå til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for å formidle resultat av forsknings- og utviklingsarbeid av høy kvalitet – samt vist betydningen dette har for samfunnet. 

Komiteen presiserer at prisen skal tildeles for formidlingsarbeid, ikke undervisningsrelatert innsats.

Alle formidlingsformer blir vurdert: Debatt- og konferanseinnlegg, kronikker, bøker, foredrag, blogg, samtaler, utstillinger, radio, tv, podcast, konserter, film, nettsider og sosiale medier.

Vurderingskriterier: 

  • Kvaliteten på formidlingen
  • Allsidig bruk av kanaler for kommunikasjon, samt variasjon i uttrykksformer
  • Kreativitet
  • Formidlingspotensial overfor ulike målgrupper
  • Nye stemmer som fortjener å bli lagt merke til
  • Respons fra publikum

Både ansatte og studenter kan nominere kandidater. Forslaget bør underbygges med dokumentasjon med eksempler på formidling.

Frist for å sende inn kandidater er fredag 24. november kl.12:00 

Spørsmål kan rettet til komiteens sekretær, Jin Sigve Mæland, jin.maeland@uib.no 922 29 327

 

Vennlig hilsen

 

Gunn Mangerud

dekan                                                                                  Jin Sigve Mæland

kommunikasjonsrådgiver

Referanse: 2017/3976-BIG

Dato: 13.11.2023

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *