Hilsen fra instituttet – 1.12.2023

Instituttleder Ørjan Totland. Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei Alle,

I skrivende stund er mange av oss på lærersamling på Voss. Hovedtemaene er veiledning og veien videre med utvikling av undervisningskvalitet etter at bioCEED ikke lenger er en SFU. Begge er viktige tema i disse dager; veiledningskvalitet er viktig for både veiledere, studenter og instituttet og jeg er veldig glad for å oppleve at vi har en flott erfaringsdelingskultur på BIO. Veien videre med kvalitetsutvikling etter bioCEED er definitivt også viktig. Spesielt nå som finansieringen i vår sektor dreies i enda større grad inn mot studiepoengproduksjon og gjennomføring. Noe av det viktigste for oss på BIO i årene som kommer vil bli å redusere frafallet. Hvordan får vi enda flere av våre studenter til å fullføre sine studier hos oss? De aller fleste av studentene som begynner hos oss har helt sikkert en ambisjon om å fullføre, men for mange hopper av, tidlig i studieløpet. Det er på ingen måte unikt for BIO, men det må uansett rettes på, både for vår og studentenes del.

Tusen takk til bioCEED som nå arrangere sin siste lærersamling for BIO. Disse samlingene har definitivt bidratt signifikant til å utvikle vår undervisning mot mer student-aktive læringsformer, noe som er dokumentert å bidra positivt til studentens læring og motivasjon. Det er helt klart en ambisjon at BIO skal fortsette med lærersamlinger, slik at vi utvikler oss enda mer.

Jeg ser fram til å treffe mange av dere på HMS seminaret og påfølgende julefest neste uke.

Jeg ønsker dere alle en riktig god helg.

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *