Eksternfinansierte ordninger innen utdanning – NORPART og UTFORSK

Foto: Colourbox

Under følger litt informasjon om eksternfinansierte ordninger innen utdanning. BOA for utdanning (UiBs kompetansegruppe for eksternt finansierte utdanningsprosjekter) bistår gjerne, og om det er søknader dere er involvert i disse ordningene eller i Erasmus+ så ta gjerne kontakt.

NORPART var foreslått avviklet i forslaget til statsbudsjett, men etter forhandlinger er det klart at det likevel vil bli videreført. Vi forventer at det kommer en ny utlysning med frist i 2024, men vi vet ikke når dette er på plass og vi vil holde dere orientering så snart vi vet noe mer.

HK-Dir har også nylig lyst ut midler til UTFORSK for utdanningssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Fristen er 15. april 2024. Vi planlegger å ha et informasjonsmøte om dette tidlig 2024 og vil komme tilbake med mer informasjon. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål og les mer om utlysningen her: https://hkdir.no/programmer-og-tilskuddsordninger/utforsk

Katrine Moland Hansen

Underdirektør

Studieavdelingen

  • +47 55 58 49 48
  • +47 924 68 526

Katrine.Hansen@uib.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *