Youth visions of nature workshop: Hvordan kan høyere utdanning bidra til en bedre fremtid for naturen? | Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM) | UiB

Foto: Dagmar Egelkraut/Cesam

Den 5. desember arrangerte CeSAM og UNESCO Chair gruppen en workshop for studenter og unge forskere – sammen med IPBES (Naturpanelet) som holder møte i Bergen denne uken.

IPBES har det siste tiåret vært sentral i utviklingen av vitenskapspolitikk og vitenskapsdiplomati rundt naturvern og naturforvaltning. IPBESs globale vurdering fra 2019 presenterte de mest omfattende bevisene som viser naturens alvorlige tilbakegang og behovet for transformativ endring for å gjenopprette og beskytte naturen. IPBES fortsetter sitt oppdrag med å styrke politikk og beslutninger, spesielt gjennom å vurdere kunnskapsstatusen om biologisk mangfold og naturens bidrag til mennesker og kapasitetsbygging.

Vi arrangerte en workshop for å skape positive fremtidsvisjoner for naturen – og diskutere hvordan vi kan forandre studieprogrammer og utdanningsaktiviteter ved universiteter for å støtte utviklingen av disse visjonene. Under workshopen fikk vi selskap av internasjonale eksperter som leder ulike IPBES-rapporter.

Les mer her:

Hvordan kan høyere utdanning bidra til en bedre fremtid for naturen? | Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM) | UiB

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *