Hilsen fra instituttet – 9.2.2024

Alle faggruppene har fått en oppgave å gå gjennom emneporteføljen. Vi skal vurdere mange ting: Er hvert emne fortsatt relevant? Oppdatert? Beskriver emnebeskrivelsene og læringsutbyttebeskrivelsene emnet godt? Er antall plasser på kurs fornuftig? Er det faglig overlapp med andre kurs, og hvis ja, kunne vi samarbeide over faggruppegrensene? Og sist, er emnetilbudet i samsvar med personellressursene i gruppen nå og i femårsperspektiv?

Fiskeri- og marinbiologigruppa skal neste uke ta et dypdykk i disse spørsmålene i en todagers workshop i Bekkjarvik. I tillegg til gruppemedlemmene, er vi så heldige at vi har fått med oss og god gruppe folk som kan hjelpe oss med oppgaven: noen kollegaer fra andre faggrupper og institutt, studieadministrasjon, og studenter. UiB har ansvar for bærekraftsmål 14, Livet i havet, i International Association of Universities sin Global cluster on Higher Education and Research for Sustainable Development, og vi får derfor med oss også representant derfra for å gi oss et globalt blikk på marin- og fiskeribiologiutdanning. Fra Sør-Afrika kommer deltagere som er med i PRIMA Learning-prosjektet til Anne Gro Salvanes – de kan dele meg oss sine erfaringen om hvordan lykkes med undervisning under begrensede personal- og andre ressurser.

Vi skal starte workshopen med å prøve å skissere hva skal dagens uteksaminert marin- og fiskeribiologmaster kunne. Hva slags kunnskap, ferdigheter, og kompetanse er viktig i dag og i tid fremover? For å hjelpe med denne oppgaven har vi invitert med oss kollegaer fra potensielle arbeidsgivere for våre mastere: Havforskningsinstituttet, NORCE, Universitetsmuseum, og Fiskeridirektoratet. Jeg gleder med til å se hva vi klarer å få til i løpet av to intensive dager. Arbeidet med revisjonen av emnetilbudet blir ikke ferdig i to dager, men vi skal i hvert fall samle masse innspill som vi tar med oss videre i dette viktige arbeidet.

På tampen her en gratulasjon til et av våre faggruppemedlemmer: Henrik Høiberg Jessen som disputerte sin doktorgradsavhandling «Evolutionary responses of Atlantic cod (Gadus morhua) to concurrent fisheries and climate stressors» i går – gratulerer Dr Jessen!

Hilsen Katja

***

Katja Enberg

Leder Faggruppe fiskeri- og marinbiologi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *