Hestad landskapsvernområde – høyring av framlegg til vernegrense

Statsforvaltaren i Vestland sender med dette på høyring eit framlegg om grensejustering for Hestad landskapsvernområde. Bakgrunnen for grensejusteringa er at det kan virke uklart kvar grensene går og at det er behov for å presisere desse. Framlegget inneber mindre endringar i høve til grensene som er kjende som gjeldande grenser i dag (Naturbasen)

Les hele høringsbrevet

Vedlegg

Kart1

Kart2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *