Hilsen fra instituttet – 01.03.2024

Hei

Ja, da har jeg vært faggruppeleder i noen uker, og begynner sakte, men sikkert å få et lite overblikk over faggruppens utfordringer samt alle de andre litt mere koselige oppgavene som følger med. Og må si jeg syns litt synd i Are som måtte gi stafettpinnen videre akkurat idet ting begynte å ordne seg. For ikke så lenge siden sto fiskehelsestudiet i fare for å måtte legges ned på grunn av ansettelsesstoppen som fortsatt regjerer ved instituttet. Da det er et profesjonsstudie som skal gi kandidatene retten til å skrive ut medisiner, var det jo litt beklagelig at vi sto i fare for å ikke ha en som kunne undervise i nettopp dette, altså farmakologi. Vi manglet også en bakteriolog, og aller helst en virolog da det er Are som underviser i dette nå, men han snart går av med pensjon.

Men nå ser endelig ting litt lysere ut da vi har fått ansatt to II’er stillinger som skal hjelpe oss gjennom kneika: Sverre Småge fra Cermaq som i skrivende stund strever på for å kunne gi en fullverdig bakteriologiundervisning denne våren samt Marit Bakke fra NMBU som skal ta farmakologien. Og løsningen på virologien har blitt at jeg skal gå i lære og på sikt ta over dette faget.

Vi har også mange gode søkere til fiskehelsestudiet, og håper på et fullt kull til høsten. Vi har også lite frafall, og vi er ganske fornøyde med tilbakemeldingene vi fikk på årets studentundersøkelse, selv om det er ting å ta tak i der. Og med jobben som nå gjøres med emneporteføljen, så ser det ut til at vi kan åpne opp i hvert fall noen av fagene til flere enn bare fiskehelsestudentene, noe som er bra. Og med de store velferdsutfordringene næringen står i i dag, så føles jobben vår veldig meningsfylt: De som ofte snakker fiskens sak er nettopp fiskehelsebiologene!!

Hilsen Aina

***
Aina-Cathrine Øvergård

Leder, Faggruppe fiskehelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *