Category: Bygg og drift

Varsel om arbeider i Thormøhlensgate 55, Datablokken i mai

I forbindelse med prosjekt utskiftning av ventilasjonsaggregater i datablokken Thormøhlensgate 55 skal det gjøres følgende arbeider fremover. Følgende arbeider som vil kunne påvirke brukere av bygget er planlagt: • Fredag 05.05: Arbeid på tak ventilasjonsrom 9 etg. Kan medføre noe…

Endring i e-posttjenester 7. mai

Vi viser til tidligere varsel om omlegging av e-postsystemet ved UiB (gjengitt under). Vi arbeider med et omleggingsprosjekt for å erstatte «Unix e-post» med Outlook/Exchange. Dette er en stor omlegging som vil påvirke Unix e-post som har vært i bruk…

BIO ekspedisjonen påsken 2023

BIO ekspedisjonen er stengt i påsken (3.april -10 april). Ekspedisjonen åpen som vanlig fra tirsdag 11.april. Rita Karlsen tar imot pakker mandag, tirsdag og onsdag neste uke.

Frister for sending av julepost 2022

Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene. For julepost i Norge anbefales  19. desember, pakker vil i sendingstiden øke med inntil 1 til 2 dager fra 21.12.2022.