Category: Teknisk informasjon

Varsel om arbeider i Thormøhlensgate 55, Datablokken i mai

I forbindelse med prosjekt utskiftning av ventilasjonsaggregater i datablokken Thormøhlensgate 55 skal det gjøres følgende arbeider fremover. Følgende arbeider som vil kunne påvirke brukere av bygget er planlagt: • Fredag 05.05: Arbeid på tak ventilasjonsrom 9 etg. Kan medføre noe…

Endring i e-posttjenester 7. mai

Vi viser til tidligere varsel om omlegging av e-postsystemet ved UiB (gjengitt under). Vi arbeider med et omleggingsprosjekt for å erstatte «Unix e-post» med Outlook/Exchange. Dette er en stor omlegging som vil påvirke Unix e-post som har vært i bruk…

BIO ekspedisjonen påsken 2023

BIO ekspedisjonen er stengt i påsken (3.april -10 april). Ekspedisjonen åpen som vanlig fra tirsdag 11.april. Rita Karlsen tar imot pakker mandag, tirsdag og onsdag neste uke.

Bruk sekvenslaben!

BIO har sin egen sekvenseringslab for Sanger-sekvensering.  Denne er nå lokalisert i 2. etasje av Biologen, A-blokken – i korridoren ved siden av administrasjonen: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=2&center=5.332266,60.380696&zoom=18&campusid=340&sharepoitype=poi&sharepoi=1000723342

Frister for sending av julepost 2022

Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene. For julepost i Norge anbefales  19. desember, pakker vil i sendingstiden øke med inntil 1 til 2 dager fra 21.12.2022.