Hilsen fra instituttet – 6.05.22

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei Alle,

Litt info om flytteprosessen:

Vi har ennå ikke tatt noen endelige beslutninger om hvilke arealer vi skal avhende. Jeg har full forståelse for at dere er utålmodige og ønsker å vite hva vi skal forholde oss til, men samtidig er det viktig at beslutningene er basert på et så opplyst grunnlag som mulig. Vi er framdeles i prosess med oppfølgingsmøter med faggrupper/miljøene for å sjekke at det er realistisk å flytte fra de områdene som er foreslått.

I forrige uke hadde vi møte med EIA om arealprosessen, og det er tydelig at EIA ønsker å være godt informert om prosessen og at de vil gi oss god bistand. Vi skal melde inn oversikt til EIA over hvilke areal vi ønsker å avhende innen midten av mai. Her skal vi også skissere hvilke ombygginger regner med at flytting vil medføre.

På onsdag denne uken hadde vi møte med IDU (Informasjons og drøftingsutvalget på fakultetet), der vi orienterte om prosessen. Generelt fikk vi positive tilbakemeldinger, men de var opptatt av viktigheten av god informasjon omkrig prosessen og selvsagt medvirkning.

Når det er besluttet hvilke områder vi skal flytte fra skal vi detaljplanlegge flytting av både utstyr og kontorplasser. Vi ser for oss en konsentrert flytteuke, hvor vi ber om at alle hjelper til med å flytte, også de som ikke er på flyttefot. Det er spesielt på lab/utstyrssiden det blir viktig at vi greier å planlegge optimalt, slik at nede-tiden på lab-arbeid blir så kort som mulig. Jeg har som målsetning at vi skal bli ferdig med hele prosessen før sommerferien, og jeg mener det er realistisk. Jeg vil takke alle som kommer med konstruktive kritiske innspill. Vi gjør det vi kan for å hensynta innspillene, men det overordnete er selvsagt at vi må redusere arealbruken vår, spesielt på lab-området.

Oppi alt som har med flytting og kostnadskutt på mange fronter går vi også inn i en veldig hektisk tid med semesteravslutning, eksamner, innlevering av masteroppgaver, osv. Tusen takk til alle som er involvert i undervisning, veiledning og til alle i studieadministrasjonen som gjør en formidabel innsats for at alt dette går bra.

Lørdag 23. april gikk MatNat sitt bidrag til UiBs 75 års jubileum, «Opplev Marineholmen», av stabelen.  I nydelig vær ble arrangementet virkelig den folkefesten vi hadde håpet på og fakultetet med samarbeidspartnere fikk på ypperlig vis vist seg fram for Bergens befolkning.  En rekke enkeltpersoner og fagmiljøer fra instituttet bidro med stort engasjement, kompetanse og formidlingsglede – tusen takk for at dere stilte opp, og for at dere var strålende ambassadører for instituttet.

Da ønsker jeg dere alle en riktig god helg.

Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *