Søknadsprosedyre for tokt i 2023

GO Sars. Foto: forskning.no

Nå er det tid for å søke tokttid for 2023. Som noen av dere er kjent med er det et nytt verktøy for søknader og administrasjon av tokt. Prinsippene for søknad, prioritering, kvoter og tildeling er imidlertid de samme.

Les informasjonsskrivet Søknadsprosedyre for tokt i 2023 UiB som følger vedlagt.

Intern frist ved UiB for å søke om tokttid er 26. august 2022.

Intern frist ved UiB for at instituttlederne prioriterer søknadene er 2. september 2022. De toktene som blir innvilget er bindende for instituttene.

UiB forventes å få tildelt følgende toktkvoter i 2023:

Kvoter 2023

G.O. Sars                        70 døgn

Kristine Bonnevie             93 døgn

Kronprins Haakon            28 døgn

Hans Brattström              103 dager (1 besetning)

Det er viktig at det informeres bredt ut i instituttene om ressursen fartøyene representerer, slik at alle er kjent med muligheten. Havforskningsinstituttet presiseres at det er ønskelig fra et driftsperspektiv å øke bruken av Hans Brattstrøm. Dette er særlig aktuelt for BIO.

Søknader om tokttid prioriteres slik:

1 Undervisningstokt
2 Forskning
3 Utadrettet virksomhet
4 Eksterne oppdrag

 

Egenandel for tokttid er 10% av total kostnad. Satsene for 2023 er slik:

Fartøynavn 2023, satser
Kronprins Haakon 239 000
Kristine Bonnevie 194 750
G. O. Sars 238 000
Hans Brattstrøm 32 935

 

Med hilsen

Ilker Fer, leder, Forskningsfartøyutvalget, UiB

Kristin Kalvik, sekretær, Forskningsfartøyutvalget, UiB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *