Hilsen fra instituttet – 2. juni 2022

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei dere,

Nå er det hektisk for oss alle; så hektisk at det noen ganger glipper. Det medførte at vi plutselig fikk veldig dårlig tid på oss til å melde inn forskningsgrupper til NFR sin kommende BIOfag-evaluering. Jeg skulle ønske vi fikk til en mer grundig prosess, men vi måtte altså kaste oss rundt. Og vi endte opp med å melde inn følgende forskningsgrupper til evalueringen: Fiskehelse, Mikrobiologi, Miljø- og Havbruksbiologi, Terrestrisk økologi, Teoretisk økologi og Kyst- og fjordøkologi. Et av kriteriene som var lagt fra NFR er at det bør være minst 5 fast vitenskapelig ansatte i hver gruppe. Selv om prosessen gikk fort er jeg tilfreds med det vi har meldt inn. Selve evalueringen skjer til høsten. Jeg gleder meg.

Vi er framdeles ikke helt i land med arealprosessen, men vi har nå meldt inn offisielt til EIA de arealene vi ønsker å avhende. Vi bør ha planene for selve flytting klar før sommerferien, slik at vi kan gå i gang med flytting raskt etter ferien. Jeg og Julie tar initiativ overfor faggruppeldere for den videre prosessen.

Det har vært en del uklarhet rundt administrering og fordeling av pliktarbeid til stipendiater. Dette er kjedelig for alle; stipendiatene, emneansvarlige, veileder og instituttet. Vi er i ferd med å utarbeide tydelige rutiner og retningslinjer for pliktarbeidet, slik at vi håndterer dette bedre framover. Mer info kommer før sommeren.

Vår mangeårige og helt ypperlige HMS koordinator; Evy, takker av etter mange år med iherdig og fantastisk godt arbeid på et veldig viktig område for BIO. Hennes innsats, og selvsagt også dem hun har hatt med seg, har gjort at BIO er et fyrtårn i HMS arbeidet på UIB og virkelig blir lagt merke til og lyttet til. Evy; tusen takk for innsatsen. Og så er jeg veldig glad for å kunne informere om at Ann Kristin Frøyset tar over som HMS koordinator på BIO. Slik jeg kjenner Ann Kristin er dermed denne funksjonen i de beste hender, og jeg er sikker på at Ann Kristin vil videre føre HMS arbeidet på BIO sammen med resten av HMS-teamet på en veldig god måte. Tusen takk Ann Kristin.

Jeg ønsker dere alle en riktig god pinseferie.

Mvh, Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *