Utlysning av forskningsmidler fra Dyrevernalliansens forskningsfond

Foto: Adobe Stock

Fondets formål er å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser.

I 2022 vil det bli utdelt inntil 1.500.000 kroner. I år er det også en egen utlysning på 720.000 kr for forskning rettet mot dyrevelferd for villfisk.

Vi vil med dette invitere vitenskapelig ansatte og studenter hos dere til å søke om midler. Vi prioriterer prosjekter som angår dyr i intensivt landbruk, fiskeoppdrett og dyreforsøk. I år er vi spesielt interessert i søknader som gjelder:

 

– Praktiske dyrevelferdstiltak for oppdrettslaks, kylling, verpehøns og gris, og økonomiske aspekter ved disse tiltakene

– For kylling og verpehøns: vinterhage

– For gris: fjøsløsninger som gir tilgang til uteareal

 

Søknadsfristen er 20. september 2022.

 

Les mer og finn søknadskriterier: https://dyrevern.no/dyrevern/sok-midler-fra-dyrevernalliansens-forskningsfond/

 

 

Vennlig hilsen

 

Live Kleveland // Kommunikasjonsleder // Jurist

Tlf. 22 20 16 50 // Mob. 906 85 738

Dyrevernalliansen // www.dyrevern.no

Brenneriveien 7, 0182 Oslo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *