Hilsen fra instituttet – 12.08.2022

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei Alle,

Velkommen tilbake etter sommerferien. Håper den har vært god til tross for litt miserable værforhold her vest.

Det er framdeles litt stille og rolig i gangene, men fra nest uke braker det løs med semesterstart. Til tross for at vi har våre utfordringer med økonomi er vi framdeles et studiested som tilbyr engasjert undervisning av høy kvalitet. Jeg gleder meg til å treffe de nye studentene neste uke og jeg vet at de har store forventninger til oss og alt det de skal igjennom av faglige og sosiale aktiviteter i studiestarten og resten av studieløpet.

Høstsemesteret blir utfordrende. Vi skal gjennomføre arealreduksjonsprosessen, vi har stillingsstopp, vi må framdeles redusere pengebruken inn mot drift og undervisningsassistanse. Jeg er helt overbevist om at vi skal klare å rette opp i de økonomiske utfordringene, selv om det vil ta tid og være utfordrende. Vi har brukt mye tid og krefter på å redusere og få kontroll på våre utgifter det siste året. Det har vært helt nødvendig og jeg opplever at vi begynner å få kontroll. Vi må ganske raskt begynne å arbeide enda mer intensivt og målrettet mot inntektssiden; gjennom grunnbevilgningen og ikke minst gjennom eksternfiansieringen. Med så mange framragende fagmiljø som vi har på BIO, kombinert med en god infrastruktur og svært aktuelle fagområder, mener jeg at vi har gode muligheter til å øke våre inntekter på begge disse områdene. Jeg ser fram til å jobbe tett sammen med fagmiljøene for å få fart på dette.

Jeg gleder meg til resten av semesteret og øsker dere alle en god helg.

Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *